Läxschema - matte i sexan

Detta läxschema anger vilken vecka läxan ska lämnas in.
Precis som i bokens kapitel finns det blå uppgifter som är lätta, gröna som är lite svårare och röda som är svårast. Du ska antingen göra de blå och gröna uppgifterna eller de gröna och röda. På så sätt kan man säga att läxan består av en lättareoch en svårare del. Du väljer vilke variant du vill göra. Om du är osäker - fråga Håkan.

Läxan i boken är till onsdagarna.

v 46: läxa 1 sid 136 i boken
v 47: läxa 2 sid 137
v 48: läxa 3
v 49: läxa 4
v 50: läxa 9

v 03: läxa 10
v 04: läxa 11
v 05: läxa 12
v 06: läxa 13
v 07: läxa 14

L20 - tallinjer forts

Dagens lektion
Nu jobbar vi med tallinjer på sid 14-15. 6:1, 6:2 och 6:3 har gjort det.

Använd gärna tallinjerna i powerpoint från förra lektionen

Läxa
Ni får räkna hemma efter denna lektion så att ni hunnit klart med sid 15.

Kommande lektioner kommer att innehålla:
repetion av bråk med elevernas ppt
en laboration där vi mäter olika sakers längd i olika enheter
genomgång av kursplan
huvudräkning

Filmer om decimaltal mm
Building Yard Starters, 15 min
Shopping Mall Starters, 15 min
Scrapyard Starters, 15 min
Historien om 1, 60 min

L19 - tallinjer

Dagens lektion
Det finns en övning att göra tallinjer i ppt.
Sen jobbar vi med tallinjer på sid 14-15.

6:1(?) och 6:3 har gjort detta.

Kommande lektioner kommer att innehålla:
repetion av bråk med elevernas ppt
en laboration där vi mäter olika sakers längd i olika enheter
genomgång av kursplan
huvudräkning

Filmer om decimaltal mm
Building Yard Starters, 15 min
Shopping Mall Starters, 15 min
Scrapyard Starters, 15 min
Historien om 1, 60 min

18:e lekt. - kängurutestet

Dagens lektion
Jag visar lösningar tll uppgift 1, 2,8, 20 i det kängurutest som var hemuppgift på hemstudiedagen. Sedan räknar man  iboken och bör ha hunnit färdigt med sidan13. Det kan verka tufft men jag tycker att vi bör hålla ett högre tempo än vi gjort hittills.
6:1 har gjort detta.

Kommande lektioner kommer att innehålla:
en övning att göra tallinjer i ppt
repetion av bråk med elevernas ppt
en laboration där vi mäter olika sakers längd i olika enheter
genomgång av kursplan
huvudräkning

Filmer om decimaltal mm
Building Yard Starters, 15 min
Shopping Mall Starters, 15 min
Scrapyard Starters, 15 min
Historien om 1, 60 min

Hemstudiedag - uppgifter

Nu är det utvecklingssamtal och då får ni halvdagsledigt med hemstudieuppgifter. ni får alltså jobba hemma den tid som motsvarar er lektion.

Ni ska arbeta med en uppgift som tar cirka 45-60 minuter. Uppgiften finns på följande adress. Det är ett test från Kängurutävlingen. Ni skriver era svar i word, exempelvis 1:b, 2:a, 3:e osv till och med uppgift 21.

Denna uppgift gäller när det är utvecklingssamtal för 6:1 på måndag och 6:2 på torsdag.


17:e lektionen - genomgång decimaltal

Vi tittar på powerpointen igen.
Vi löser några uppgifter på tavlan.
Ni räknar på sidan 12.
Betinget är att ni bör ha räknat t.o.m sidan 12 idag. För 6:2 gäller sidan 11. Om inte får ni ta hem och räkna.
6:1, 6:2, 6:3 har gjort detta.

16:e lektionen - genomgång decimatal

Vi tittar tillsammans på en powerpoint om decimaltal.
Sedan räknar ni i boken sidorna 10-11.

Efter denna lektion bör man minst ha hunnit räkna sidorna 8-9.

6:1, 6:2, 6:3 har gjort detta.

Femtonde lektionen - nytt kapitel nr 1

Introduktion decimaltal

Gör diagnosen
http://manotek.se/aritmetik/diagnos_tal_hel.doc

Spara din diagnos i mappen: I:\nor\Elever och Lärare\Ma\Diagnos tal

När du är klar räknar du i boken sid 8-11.

Fjortonde lektionen - elevutvärdering inför utvecklingssamtalen

Gör utvärderingen i pappersformat eller i Word. På denna plats finns en mapp för din klass där du sparar din fil. Mallen finns i mappen:

I:\nor\Elever och Lärare\Ma\Elevutvärderingar

6:1 och 6:3 har gjort detta fredag v 41. 6:2 gör den på måndag v 42

Trettonde lektionen - genomgång duggan

genomgång av duggan

6:2 på måndagen i v 42

Tolfte lektionen - powerpointfrågor

Frågor i powerppoint. Gör minst en fråga per elev. Eller ett par... Hoppa över frågor som du inte gillar.
Hitta instruktionen och powerpointfilen här.
Adressen är:
I:\nor\Elever och Lärare\Ma\bråk_ppt_övning_en_fråga_per_elev.ppt

Klicka på den här datorn och klipp in adressen ovan.

6:1, 6:2 och 6:3  har gjort detta.

RSS 2.0