V48 - sjävvärdering och primtal

Jag kommer att bli sträng och ta datorerna om ni spelar spel eller liknade på lektionen.

närvaro
om provet   6:1 har inte fått provet än.
jag kommer att samla proven i en pärm
kursplaner mm på nätet = aritmetiksidan på wikiskola.se
sjävvärdering  6:2 har gjort detta
kolla läxan på onsdag  Dela ut läxböcker till 6:3.

När ni har gjort självvärderingen kan ni välja att jobba med sådant som ni behöver öva på. Ni finner tips på undersidan Tal och räkning

Sedan ska vi fortsätta med faktorisering och primtal. 6:2 och 6:3 har gjort den enkla faktoriseringsövningen
En enkel uppgift. 6:3 har gjort den

Filmer

Räkna med matematiken - Tians makt, 13 minuter
Fyra minute matte, 4 min
History of One, 60 min   6:3 har sett den


V47 - planering

Inledning
Närvarokontroll
Kolla läxan på onsdagen. 6:1 har inte gjort detta.

Genomgångar och övningar
Vi börjar med att kolla om alla har kommit till sid 21. Om inte vidtar jag åtgärder. Första lektionen ägnas åt att räkna ikapp eller att göra diagnosen.
Vi fortsätter med en övning i datorn om faktorisering där man jobbar med bilder på ett intuitivt sätt. 6:1, 6:2 och 6:3 har gjort denna.
Fortsättnig av faktoriseringsövningen.  6:3 har gjort fram till o m taet 19 i min ppt. 6:1 har gjort hela pppt med svar. 6:1 och 6:2 har gjort.
Shopping Mall Starters, 15 min. 6:1 dissar den filmen.
"Oförberett" prov med bok. 6:1, 6:2 och 6:3 har gjort det.

Övningar som kanske är kvar från förra veckan
Ringa in grannarna som hör ihop på activeboarden. 6:3 har gjort denna.
en laboration där vi mäter olika sakers längd i olika enheter
genomgång av kursplan
överslagsräkning i matbutiken i en ppt
läs om tal på webbmatte.
Klipp till ett papper som det gula på tavlan

Övrigt
oförberett prov?

Kommande lektioner kommer att innehålla:

Eratosthenes såll. Uppgift att lösa.Filmer om decimaltal mm
Historien om 1, 60 min

Extrauppgifter för de som klarat röd kurs

svårare uppgifter om faktorisering


V46 - planering av slutdelen

Inledning
Närvarokontroll
Kolla läxan på onsdagen

Genomgångar och övningar
Läs om taluppfattning på Webbmatte och gör övningarna
Ringa in grannarna som hör ihop på activeboarden. 6:3 har gjort denna.
en laboration där vi mäter olika sakers längd i olika enheter
genomgång av kursplan
huvudräkning i en ppt
Scrapyard  Starters, 15 min   6:1 och 6:3 har sett denna.
Klipp till ett papper som det gula på tavlan
http://manotek.se/aritmetik/index_aritmetik.html ger en del övningar i överslagsräkning, skriftlig huvudräkning, mm.

Eget arbete
Ni bör ha räknat färdigt grundkursen, dvs sidorna 8-21. Det är ett absolut krav att dessa sidor blir klara denna vecka.
gör diagnosen. Rätta den själv och berätta för Håkan hur många fel du hade. Efter det arbetar du antingen med röd eller blå kurs.

Kommande lektioner kommer att innehålla:

Filmer om decimaltal mm
Shopping Mall Starters, 15 min
Historien om 1, 60 min

L23 - division med decimaltal

Innehåll
Närvarokontroll

Först ser vi en film: Building Yard Starters, 15 min. Det gör vi bara för att variera oss och för att öva allmänn matte.
6:1 har faktiskt redan sett denna. 6:2 ser den på måndag. 6:3 har sett denna och de tyckte det ahde räckt med att se första fem minutrarna, t o m diagonalen på cementblocket.

Genomgång
Division med decimaltal.

Eget arbete
ni får räkna själva på sidorna 20-21 . Glöm inte att göra Sant eller falskt?


Sid 20-21.är läxa om ni inte har hunnit klart på lektionen.

Kommande lektioner kommer att innehålla:
Läs om taluppfattning på Webbmatte och gör övningarna
http://manotek.se/aritmetik/index_aritmetik.html ger en del övningar i överslagsräkning, skriftlig huvudräkning, mm.
en laboration där vi mäter olika sakers längd i olika enheter
genomgång av kursplan
huvudräkning

Filmer om decimaltal mm
Shopping Mall Starters, 15 min
Scrapyard Starters, 15 min
Historien om 1, 60 min

L22 - subtraktion och multiplikation

Innehåll
Närvarokontroll

Först repeterar vi  bråk med era powerpoint som jag lagt ihop till en.
6:2 har gjort det (för jag tittade fel i planeringen).
6:3 har gjort detta. Och vi beslöt att hänga kvar här en lektion till (fredagen v 45)
6:1 har gjort detta för att alla ska ligga lika i det avseendet.

Sedan subtraktion respektive multiplikation av decimaltal.

ni får räkna själva på sidorna 18-19. . .
6:1, 6:2 och 6:3 har redan gjort detta.

Sid 18-19.är läxa om ni inte har hunnit klart på lektionen. 6:3 har inte fått så mycket tid att räkna.

Kommande lektioner kommer att innehålla:
Läs om taluppfattning på Webbmatte och gör övningarna
en laboration där vi mäter olika sakers längd i olika enheter
genomgång av kursplan
huvudräkning

Filmer om decimaltal mm
Building Yard Starters, 15 min
Shopping Mall Starters, 15 min
Scrapyard Starters, 15 min
Historien om 1, 60 min

L21 - addition av decimaltal

Innehåll
Närvarokontroll

Gå igenom hur det funkar med de fasta läxorna från boken. Se läxschemat nedan. Läxan i boken är till onsdag denna och kommande veckor.

Sedan genomgång av decimaler i miniräknaren och addition av decimaltal.
ni får räkna själva på sidorna 16-17. . 6:1 och 6:3 har gjort detta.

Sid 16-17 är läxa om ni inte har hunnit klart på lektionen.

Kommande lektioner kommer att innehålla:
subtraktion respektive multiplikation av decimaltal
en laboration där vi mäter olika sakers längd i olika enheter
genomgång av kursplan
huvudräkning

Filmer om decimaltal mm
Building Yard Starters, 15 min
Shopping Mall Starters, 15 min
Scrapyard Starters, 15 min
Historien om 1, 60 min

Uppgifter att arbeta med när Håkan har vikarie

Arbeta i grupper med tre eller fyra personer i varje. Lös dessa uppgifter från Kängurutävlingen 2007. Arbeta tillsammans och skriv ner de svar ni kommer fram till gemensamt. när ni är klar rättar ni mot facit. OBS! Tjuvkika inte.

Om ni får tid över finns det uppgifter att arbeta vidare med efter facit.

Lycka till!


RSS 2.0