V14 -Skala och terminsplanering

Nu startar vi ett nytt område. Det heter Skala.

Läxan denna vecka är....

Beting: Du bör lösa minst 20 uppgifter i boken denna vecka. Det mesta av detta får du göra hemma men en del hinner du på lektionen.

Hemuppgift till 6:3f under tisdagens utvecklingssamtal: Räkna uppgifter till ditt beting (se ovan).

vecka och ämnesområde
v14 Enheter och skala
v15 påsklov
v16 Enheter och skala
v17 Prov
v18 Procent
v19 Procent
v20 Prov
v21 Algebra
v22 Algebra
v23 Prov
v24 Avslutning


V12 - mest tema om utvecklingssamtal

Under det att jag håller bedömningssamtal kan ni andra arbeta med denna övning. Den finns i datorn eller på papper för den som vill.

Håkan VAB:ar

Sexorna kan göra Arbetsblad 6:16 som finns inplastat i en kopieringskartong märkt aritmetik i skåpet i grupprummet. Ta kkopior till alla eleverna. kanske finns Arbetsblad 6:15 också där som backup.

Om det blir tid över klan de arbeta vidare med de Känguruuppgifter som kallas benjamin och finns uppkopierade på hurtsarna under tavlan. En plaastmapp per klass. Eleverna har redan börjat arbeta med detta men de är inte klara.

V11 - prov på onsdag

Det blir ett ganska litet och lätt prov. Tag det inte alltför allvarligt men gör ditt bästa!

OBS!
Temat om elevaktiva utvecklingssamtal som pågår vecka 12-13 blir mer omfattande än vad jag trodde. Därför kommer vi att få planera om litet. mer info kommer snart.

Känguru
Nästa vecka, torsdagen den 19 mars kl 13-14 ska vi delta i en lättsam tävling. Den heter Känguru och pågår samtidigt i många länder. Läs mer.

V10 - forts m tal o sånt

Mest kommer ni att få räkna i boken på egen hand.

Men det finns en sak som vi behöver gå igenom och det är multiplikation med tvåsiffrigas tal. Det finns två metoder och jag vill visa den som ibland kallas skriftlig huvudräkning.

Och mot slutet av veckan måste ni få se ne sammanfattning av vad man behöver kunna inför provet


RSS 2.0