V51 - reflektion

Självvärdering
"Rätta provet" en övning

En omröstning om vilket område vi ska börja med nästa termin gav följande resultat:
15 statistik
1 enheter och skala
11 procent
3 algebra


V51 - snart är det jul

Arbeta på egen hand
Gå in på min geometrisida och läs vad du kan öva på. Öva på så mycket du hinner och orkar!

Arbetssätt
Ni kommer att få reflektera över vad ni lärt er den senaste tiden. Detta ska ni spara i den digitala portfolion. Under våren kan ni använda detta till utvecklingssamtalet.

Övningar för denna vecka
Räkna ut en sammansatt figurs omkrets. Fler uppgifter med geobräden. 6:1 modul 1. och 2.
Talkörsövning 6:2

Rätta provet

Webbmatte om Geometri


Filmer som eventuellt kommer att visas

Räkna med matematiken - Tians makt, 13 minuter
Fyra minute matte, 4 min
History of One, 60 min


V50 - geometri

Intro
Du kommer att få resultat från diagnosen. Titta på den och bestäm vad du behöver öva på. Jag kommer också att ghå igenom diagnosen. Gå in på min geometrisida och läs hur du kan öva på detta. Öva på så mycket du hinner och orkar!

Arbetssätt
Jag vill först av allt hjälpa de som är osäkra.
De som ligger bra till får klara sig själva.
De som har nått alla mål kommer att få extra stimulans.

Administrativt pyssel
insamling och avprickning av läxböcker
närvarokontroll

Kursplan
Kursplan för geometri i år 6.

Mål för denna vecka

Begreppen triangel, rektangel och kvadrat samt kunna rita dessa. Enkla uppgifter med geobräden. 6:1, 6:2 o 6:3 på fredagen
Räkna ut en figurs omkrets
Räkna ut en sammansatt figurs omkrets. Fler uppgifter med geobräden. 6:1 modul 1. o halva 2.

Filmer som eventuellt kommer att visas

Räkna med matematiken - Tians makt, 13 minuter
Fyra minute matte, 4 min
History of One, 60 min


V49 - Geometri = nytt avsnitt

Föregående avsnitt
Jag kommer att förbli sträng och ta datorerna om ni spelar spel eller liknade på lektionen.

Jag hade tänkt fortsätta från faktoriseringen till Eratosthenes såll men jag har en känsla av att ni är trötta på detta nu så vi spar det till åttan eller så. 

Som utlovat kommer det ett oförberett prov på området tal och räkning inom kort.

Administrativt pyssel
insamling och avprickning av läxböcker
närvarokontroll
Dela ut läxböcker till 6:3.

Intro
Det komemr att bli en kort kurs om bråk. Den får pågå fram till jul.
Vi ser en powerpointöversikt om bråk för att fräscha upp minnet.
Därefter gör vi en kort diagnos för att se vad ni kan sen tidigare. Diagnosen bygger som vanligt på delmålen som gäller för kursen. 6:1, 6:2, 6:3

Kursplan
Kursplan för geometri i år 6.

Mål för denna vecka

Begreppen triangel, rektangel och kvadrat samt kunna rita dessa. Enkla uppgifter med geobräden. 6:1 o 6:3 på fredagen
Räkna ut en figurs omkrets
Räkna ut en sammansatt figurs omkrets. Fler uppgifter med geobräden. 6:1 modul 1

Filmer som eventuellt kommer att visas

Räkna med matematiken - Tians makt, 13 minuter
Fyra minute matte, 4 min
History of One, 60 min


RSS 2.0