Jullov

♥ ♥ ♥

Tack för den här terminen!

Hoppas ni får ett riktigt skönt lov.

Vi börjar skolan igen torsdagen den 8:e januari kl 8:10 med matte.

God Jul och Gott Nytt År

♥ ♥ ♥

Stämningen bland killarna...

Det är bra stämning just nu men de har börjat ge varandra smeknam/öknamn som tjejen, pizzafejs, kinesen och fjortis. De menar inget illa men det här är sådant som lätt går över gränsen och blir tjatigt, irriterande och så småningom trakasserier. Prata med dem om att de ska sluta med detta. jag accepterar inget annat än at tde använder varandras namn i skolan.

Viktigt om vit skåpbil

Det förekommer en vit skåpbil med en mansperson som försöker locka till sig barn på skolor i området. Övriga uppgifter kring bilen och personen är fortfarande inte säkerställda (olika uppgiftslämnare har lämnat olika uppgifter). Tala med barnen om vikten av att inte inlåta sig i samtal med främmande manspersoner och framförallt att inte följa med, inte ens om han lockar med något frestande. Be barnen vara uppmärksamma och gärna berätta om de ser något avvikande eller märkligt. Men vi ska inte skapa hysteri eller ångest i onödan. Expeditionen kan vidarebefordra uppgifterna eller så ringer föräldrarna till polisen, tel 114 14 om det inte är akut utan man i första hand vill berätta om något man sett. Tel. 112 om man tycker det är befogat att skicka ut en polisbil, dvs man tror att det man ser kan vara av avgörande betydelse och kanske kan få tag i personen som vi letar efter. Det pågår en utredning och polisen är angelägen om att få in uppgifter som kan hjälpa till i sökandet.Göran B


Nyhetsbrev från barn- och ungdomsnämnden

Nämnden har haft två möten den 28/10 samt 25/11 ett litet urval av det som beslutats:


Klasser för barn med långsam inlärning

Nämnden beslutade att överföra dessa klasser från Kärrdalsskolan till Häggviksskolan med

motiveringen att elever i år 6-9 behöver gå i en skola där det finns jämnåriga elever i

"vanliga" klasser. (Kärrdalsskolan har endast F-5). De elever som idag går på Kärrdal och

som önskar fullfölja grundskolan där kommer att erbjudas den möjligheten.


Ny förskola i Häggvik

Kommunen hyr in nybyggda lokaler till förskola i Häggvik (precis vid Stinsen). Nämnden

beslutade att Linnés förskola får hyra dessa lokaler och utöka sin verksamhet med ytterligare

en enhet. Motiveringen är att Linné är en av kommunens populäraste förskolor som håller en

hög kvalitet och har god ekonomi.


Fritidsgårdspeng

Nämden fattade beslut om nytt resursfördelningssystem för fritidsgårdarna som ska ta större

hänsyn till antalet besökare på respektive fritidsgård.


Fritidshem för 10-12 åringar

Nämnden beslutade om förändringar som föreslås träda ikraft 1 juli nästa år (fullmäktige

beslutar om den nya taxan). Förslaget går ut på att erbjuda fritidsklubb för 10-12 åring med

en taxa som sätts inom ramen för maxtaxan, dvs i detta fall max 1% av hushållets inkomst.

Idag finns två olika verksamheter en inskriven som skolorna driver och en öppen som drivs av

fritidsgårdarna. Verksamheterna är relativt likartade till sin karaktär men taxorna ser helt olika

ut idag. Detta innebär att


Mentorstid den 15 december

Klassråd - agenda och protokoll i ett
Elevrådet

Håkan informerar: Vi flyttar mentorstiden (Olweus) från tisdag morgon till tisdagseftermiddagen kl 13.50-14-10.
Vi fortsatte att diskutera vad vi kan göra för att tjäna pengar till en klassresa.

Samla pengar till klassresa
Vad kan vi göra för att få pengar?
* ordna loppis.
* sälja kokosbollar :)
* DISCO matsal .4.5.6.or

Vi hade en omröstning som visade att en majoritet av klassenville att vi skulle jobba vidare med att planera ett discovilket inneär att vi avvaktar med övriga aktiviteter för att samla pengar.

För att komma vidare med punkterna ovan bör vi försöka hitta svar på frågorna När? Var? Hur? Vem?

Övrigt
Det är fortfarande för mycket prat om ovidkommande saker för att man ska lunna kalla kllassrådet effektivt.


REKTORN HAR ORDET

 

 


Vi på skolan vill önska alla barn och föräldrar

En riktigt God jul och ett Gott Nytt År!

  

  

  

  

Terminen går mot sitt slut och julen står för dörren. Hoppas att ni inte stressar för mycket inför julen. Det gäller att ha krafter kvar för att orka glädja sig och att vara tillsammans.

Vi har haft en bra och innehållsrik termin tillsammans med era barn. Vi vill tacka er alla för ett gott samarbete.

På lördag är det dags för årets julkonsert på Stinsen. Hoppas att många har möjlighet att komma.

  

  

Vårterminen börjar den 8 januari för eleverna med ordinarie schema.

  

På återseende.

Agneta Bergström med personaL

  

  

  


Läxhjälp näasta termin

Hej alla elever och föräldrar!


Nästa termin har Norrvikens skola möjlighet att erbjuda eleverna läxhjälp på måndagar kl 14.45-18.00 samt onsdagar

15.00 - 18.00 i skolans matsal. Eleverna erbjuds också mellanmål till självkostnadspriset 15:- . Mellanmålet består av en smörgås och något att dricka.


För att vi skall kunna uppskatta hur många elever som kommer ber vi er att fylla i följande uppgifter. Är eleverna anmälda till läxhjälpen är det obligatorisk närvaro. Naturligtvis lämnar eleverna läxhjälpen när de är klara.

Lappen skall vara tillbaka på skolan senast torsdagen den 18/12. det går också bra att skicka ett mejl till mig med informationen (utan underskrift).-------------------------------------------------------------------------------------
Elevens namn____________________________________


Klass______


Önskar delta måndagar ___

                    

                      Onsdagar ___Önskar mellanmål ___Allergier ___________________________________________Målsmans underskrift_________________________________


JULDANSER - 08Torsdag. 18.12.                           

                                          
8.30 - 9.30                  7:1+7:2+4:1

10.00 - 11.00             7:3+7:4+4:2    

12.00 - 13.00              6:3+4:3

13.00 - 14.00              6:1 + 6:2


Monica,Kicki och Elsa

                         


Avslutningsdagen fredag den 19/12

9.00 Mentorsmys med städning, och film. Ta gärna med eget fika.
11.00-11.30 Lunch
12.00-12.30 Samling hela skolan
J U L L O V


tisd 8.20-8.35 är det mentorstid

Glöm inte det. Det var alldeles för få personer här idag.

Det är sovmorgon fram till Nobellektionen kl 9 på onsdag.

Lucia

På fredag är det ett speciellt schema som gäller:

8.10-9.05 Sovmorgon
9.05 Samling vid vid klassrummet.
9.15-10  Luciafirande
10.00-13 00 Julpyssel, se separat schema.
13.00 Kort återsamling klassrum


Klassråd 8 december

1 Det har varit väldigt stökigt på bildlektionerna sist på fredagarna. Bärbel kommer att be föräldrarna närvara om det inte blir bättre.

2 Vi diskuterade vad vi kan göra för att tjäna pengar till en klassresa.

Vad kan vi göra för att få pengar?

loppis.
kokos boll sälj:)
DISCO matsal .4.5.6.or


Fler skolkläder

Hej,

vi har fått Skolgarderoben att ta emot nya beställningar på skolkläder under nästa vecka. En förutsättning är att tillräckligt många nya beställningar kommer in. Sprid i klasserna att det går att beställa nästa vecka igen! Leveranstider mm återkommer jag med.

Göran B


Monicas protokoll från föräldramötet

Föräldramöte 10 november 2008


Malin inledde mötet och hälsade alla välkomna. Björn Dahlén från Stahre Akademin (Stahre International Academy of Football) presenterade sig och Alexander Wiklund, de båda tränar barnen tillsammans med João Manuel Garcia da Silva. Även Mike Lindström och Janne Stahre kommer att delta i träningarna vid olika tillfällen. Alexander går för närvarande på Rudbecks gymnasium och spelar i Rotebro, han är också deltagare i Stahre Akademin. Björn presenterade företaget och dess idé, de jobbar med eleverna i 3-årsperioder och fokuserar på individuell utveckling. Tränarna tycker att det fungerar väldigt bra på Norrviken med stort intresse och hög närvaro från barnen, framsteg syns redan. Framför allt jobbar de med teknik men även med den sociala delen inom fotbollen, t ex hur man uppför sig inom laget, mot domare, motståndare och liknande. Nu under hösten jobbar de i stora grupper för att se hur barnen utvecklas.


Det finns en individuell plan för varje spelare som kommer att följas upp med enskilda samtal med varje spelare innan jullovet, den individuella planen kommer sedan att skickas hem också. Under hösten har de också haft förmånen att få ha en amerikansk proffsspelare som tränare några gånger, då har all träning skett på engelska och det har gått alldeles utmärkt. De första två åren är det framför allt teknik som de koncentrerar sig på, från 8 - 9 blir det mer försvar, anfall och så vidare. Nu gäller det att nöta in tekniken. Som enda skola som de samarbetar med har de också specialträning för målvakter 1 gång i veckan.


Om någon inte kan delta i träningen ska de i alla fall komma ner och lämna en lapp från föräldrarna, på så sätt vet tränarna att det inte hänt något på vägen till träningen. Viktigt att man inte bara uteblir utan meddelar frånvaro. Nu när det är kallt kan man få gå tillbaka till skolan istället för att stå och frysa vid fotbollsplanen, vid varmare väder är det bra om man i alla fall tittar på och ser vad de gör på träningen. Om man av någon anledning känner sig helt slut och inte orkar delta är det bättre att säga ifrån och vara ärlig än att bara utebli, ibland kan det bli för mycket i perioder med träningar, matcher och skolarbete. Däremot är det inte farligt att träna mycket rent fysiskt i den här åldern bara man äter ordenligt, är fysiskt frisk och sover tillräckligt men ibland kan man vara slutkörd rent psykiskt och behöva ta en paus. Ärlighet uppskattas från tränarna.


Undersökningar har också visat att barn som får idrotta på morgonen och ätit en ordenlig frukost presterar bättre under skoldagen.


Tränarna påpekade att det slarvas med frukosten! De märker det direkt. De har tidigare pratat med barnen om vikten av en ordentlig frukost innan träningen men vill uppmana föräldrarna att också ta upp frågan hemma. En annan viktig fråga för att orka med träning och skola är att sova ordentligt. De kommer också att under teoripassen som kommer under vinterperioden att ta upp kostens betydelse.


Sen besvarade Björn frågor som kommit in i förväg från föräldrar.


1. När utformas de egna målen?

Som han tidigare beskrivit så är de individuella målen redan satta och kommer att utvärderas i samtal med barnen innan jullovet.


2. När påbörjas teoriutbildningen?

Teoriutbildning pågår kontinuerligt men kommer att bedrivas inomhus vid kall väderlek på onsdagar.


3. Önskemål finns om 1 teoridag och 2 träningar/vecka.

Planerna ska utnyttjas så mycket som möjligt och teori blandas med praktik. Det är en fantastisk möjlighet att få ha utomhusträning, teori hinns med ändå.


4. Medan andra vill ha 3 träningar i veckan då man valde utbildningen för att det var tre dagar fotboll/vecka

Se svar ovan.


5. Fotbollsteori, dvs taktik, spelsystem

Kommer framför allt senare, just nu nöts tekniken in men självklart ingår även dessa delar lite redan nu.


6. Träningslära; hur man ska träna, vad ska man träna och varför etc

På teorin på onsdagar kommer det att ingå samt vad som görs och gås igenom på varje träning.


7. Kostlära, vad ska man äta etc

Se ovan och vädjan till föräldrarna om att se till att barnen äter frukost. För att orka träna är det viktigt att äta bra och det tar de upp med barnen kontinuerligt.


8. Diskutera fotboll på engelska, göra arbeten på engelska t ex hur fotbollen fungerar på olika ställen i världen

Det ligger mer på skolan att ge språkundervisning. Däremot finns det ibland möjlighet att få ett proffs som deltar i undervisningen och då sker den på engelska.


9. Läsa på fotbollshemsidor och göra redovisningsarbeten etc

Kommer framöver.


10. Lära sig att planera t ex en fotbollscup

Det är en typisk klubbfråga och ingenting för individuell träning på skolnivå. Ta gärna upp det med klubben om intresse finns.


11. Hitta en "kompisklubb/klass" utomlands som man kommunicerar med på t ex engelska och kanske planerar att träffa framöver

Kan diskuteras på teorilektionerna.


12. Individuell teknikträning

Det är något de arbetar med vid varje träningstillfälle. De individuella planerna kommer att skickas hem efter de samtal som kommer att genomföras med eleverna innan jul.


13. Inslag av inomhusträning typ Sambafotboll - det ger ett stort tekniskt försprång

Inomhus kommer Futsal-bollar att användas blandat med vanliga bollar.


14. Stretching

Hittills har det skett mer sporadiskt men efter höstlovet sker det varje måndag och leds av en av ledarna. De går igenom del för del och lär dem hur de ska stretcha. Det är skadeförebyggande.


15. Hur förebygger man skador i fotbollen? Samt 16. Hur beter man sig vid stukning av fötter t ex - akut omhändertagande?

Kommer att gås igenom på teorin. Mike är specialutbildad och kommer att hålla i vissa lektioner. Alla övningar - styrka - sker med boll. Rent fysiskt är det skillnad på pojkar och flickor och det är tränarna medvetna om och att det behövs olika insatser.


Andra saker som togs upp under mötet.


Så länge vädret tillåter kommer de att vara ute så mycket som möjligt men det är bra om barnen har med sig kläder för både utomhus- och inomhusaktiviteter, det gäller framför allt skor (vanliga innegymnastikskor går utmärkt). Eftersom 7:orna är så många kommer de att delas upp vid inomhusträning, en del har träning och en del har praktiska uppgifter. Alla inomhusträningar kommer att vara i gymnastiksalen på skolan.


Duscharna har krånglar, det luktar illa. Nu har avloppet luftats men det verkar inte ha hjälpt, de håller i alla fall på och undersöker saken. Pojkarna har tydligen haft väldigt kallt vatten och Björn kollar om det går att öppna ett annat omklädningsrum åt dem så det fungerar att duscha efter träningen. På måndagar kan de duscha i skolan om de vill.


Rehabiliteringsträning vid skador kan ske inomhus på måndagar.


Tränarna avslutade med att säga att de är jättenöjda med eleverna på Norrviken.


RSS 2.0