V22 - räkna i boken

Vi kommer inte att ha några speciella övningar som avviker från mönstret att räkna i boken.

Det är fortfarande många som kommer till lektionen utan att ha en fungerande penna med sig. Andra glömmer att ta med sig boken. Det är inte bra. Det blir onödigt stökigt när ni ska fråga efter penna osv.  

Det har förekommit några frågor om hur hjälpen ska gå till. Läs här hur det är tänkt så slipper vi diskutera det under lektionerna.

Det blir ett oförberett prov någon gång under v23 eller v24. man kunde i och för sig tänka sig andra former för utvärdering men jag tror det blir lagom med ett oförberett prov. Det gör att ni känner er motiverade att jobba på lektionerna. men ni behöver inte plugga på inför ytterligare ett prov så det blir lite skönare de sista veckorna.

V 21 prov och Drömresan

Om att få hjälp på lektionerna.

Betingen finns här.

V19 - beting och övningar

Betingen gör ni som vanligt.

Dessutom tillkommer de övningar som jag gör på lektionerna.

Denna vecka handlar det om en som är frivillig. Den kallas funktionsmaskinen.

Den andra övningen gör alla. Den heter pinnar och rutor eller något likande. Syftet är att ni ska träna er på att beskriva ett problem med hjälp av tal, ord, siffror, bilder och formler. Det är en multisensorisk övning. Det betyder att ni får använda alla sinnen (syn, hörsel och känsel åtminstone - ni ska inte äta pinnarna). Ni får möjlighet att lära på flera sätt, genom att se höra och göra.

Det jag hör glömmer jag, det jag ser minns jag, det jag gör kan jag.
Gammalt kinesiskt ordspråk.

RSS 2.0