V6 - prov i statistik

7:2 och 7:4 har sitt prov på måndag och 7:1 och 7:3 har provet på fredag.

Vart efter vi har gjort provet kommer vi att ägna oss åt problemlösning. Först med blandade uppgifter från Nämnaren. Sedan ska vi lära oss en metod att rita bilder för att lösa problem. 

När ni gjort provet kan ni jobba med problemlösning i ett projekt.

Provresultat mm
Proven och bedömningsmallar (rätta svar) finner du på sidan Algebra och diagram på wikiskola.se. Följ ***  länken ***
Titta under rubriken 'Prov och diagnoser''.

Proven mejlas förhoppningsvis tillbaks under lördagen.

V5 - repetition inför prov i statistik

Vi kommer att göra uppgifter från wikiskolas sidan om tabeller och diagram.
Det finns även anledning att kolla in målen.

Om ni vill repetera hemma finns det typiska provuppgifter på denna länk.

v4 - forts statistik

Innehåll
Tidsplan och prov
Titt i läxböckerna
En statistikundersökning i klassen
Diagram i tidningen och på internet
Exempel på ett prov.


Övrigt
Titta på min powerpoint som presenterar kursen om ni inte har gjort det.
Glöm inte göra dataövningar.


Studietid matte

Det behövs en tid där man kan ställa frågor om matte i lugn och ro. Det är studietiden.

Här de tider som gäller för studietid i matte. De elever som vill får komma och de som måste komma blir kallade.

Onsdag 8:10-8:55      

7:1

7:2 (de som inte har spanska)

7:3

7:4 (de som inte har spanska)

Torsdag 12:10-12:40

6:1

6:2

Fredag 12:00-12:30

6:3

7:2 (de som har spanska)

7:4 (de som har spanska)


V2 och 3 - tabeller och diagram

Fasta platser två och två
Läxorna enligt nytt schema
Mål och sånt
En uppgift att rita diagram för hand
Vad finns det för resurser på wikiskola?
Extraläxa: att planera vad du ska  läsa, vilka uppgifter du ska göra och vilka tal du ska räkna för att nå målen. Den läxan ska var klar till nästa lektion.

Datorövningarna finns här.

RSS 2.0