Elfte lektionen - Powerpoint-frågor

Att svara på frågor i Powerpoint.

Tionde lektionen - en laboration med triangulering

Innehåll
En uppgift med vinklar och skala. Uppgiften går ut på att vi ska räkna ut ett mått på hela skolan. Metoden kallas triangulering. Läs mer här.

7:1 och 7:2f , 7:3 och 7:4 har gjort hela denna laboration även om några kan behöva göra om den.

Beting i boken.
Ni bör ha hunnit räkna till och med sidan 61i blå kurs eller 67i röd kurs.
Läs på labben hemma.

Nionde lektionen - Laboration att mäta och beräkna omkretser

Innehåll
Denna uppgift är en laboration som handlar om att  mäta omkrets och diameter på burkar, flaskor, bord, mm. Vi vill se om formeln för cirkelns omkrets verkligen stämmer. 
"Lektionen" är egentligen inte en lektion utan flera. Första lektionen laborerar vi. Vid ett senare tillfäll tar jag upp viktiga begrepp men det tar inte en hel lektion. Därefter ägnass en hel lektion åt att skriva labbrapport.

Lämna in!
Detta är en inlämningsuppgift. Du ska skriva en laborationsrapport och skicka till Håkan. Självklart skriver du den i din dator. Skicka den per mejl..

ni har fått en lektion att jobba med labbrapporten.

Instruktion
En instruktion till laborationen finns här:
Länk

Vilka har gjort vad
1 laboration - 7:1, 7:2, 7:3 och 7:4
2 begrepp - 7:1, 7:2, 7:3 och 7:4
3 muntlig redovisning i elklass - 7:1, 7:2, 7:3 och 7:4
4 skriftlig rapport - 7:1, 7:2,  7:3 och 7:4 har i läxa till onsdag v 41 att lämna in rapport.
5 läsa wikipediatext

Åttonde lektionen - En fri uppgift och diagnosen

Innehåll
Vi börjar med en dugga. 7:1, 7:2, 7:3 och 7:4 har gjort den.

Vi har haft en serie lektioner med ungefär samma innehåll och struktur. Det kan vara nyttigt med ett avbrott i rutinen. Dagens uppgift är mycket  fri till sin karaktär. Läs mer på länken nedan. Uppgiften handlar om fotbollar.

Gör diagnosen!

Sjunde lektionen - Webbmatte

Innehåll
Vi delar gruppen i två delar som gör samma sak men i omvänd ordning.
Hälften går till datasalen och kör en sajt som heter Webbmatte
Andra halvan av gruppen räknar jobbar i boken.
Efter halva tiden byter vi.

Uppgift
På sajten för webbmatte ska ni göra ett geometriavsnitt om vinklar. Lös alla uppgifter som finns i slutet av varje delavsnitt.
Arbeta tillsammans och Sant eller falskt sid 55. Fortsätt med diagnosen om ni hinner.


ni ska ha hunnit klart med sidan 55.

Adress till Webbmatte
http://www.webbmatte.se/sv.html

7:3 o 7:4 fick tips om att de ka göra webbmatte på egen hand när de får datorerna.
7:1 o 7:2 gör det i andra halvan av lektionen.
7:3 o 7:4 hade omröstning om provformer. En majoritet (10 mot 5) ville ha förberett prov.

Sjätte lektionen - Cirkelns omkrets

Innehåll
Genomgång av begreppen:
*periferi
*omkrets
*medelpunkt
*diameter
*radie
*pi
Genomgång av hur man beräknar omkretsen.
Räkna på egen hand.

Beting
Räkna sidorna 53-54. Dete som inte hinns med på lektionen måste göras hemma.

7:1, 7:2, 7:3 och 7:4 har gjort detta.

Femte lektionen - Fyrhörningar

Innehåll
Genomgång av begreppen
* Parallellogram
* Romb
* Rektangel
* Kvadrat
*Fyrhörningens omkrets (v 2:a tillfället)
*Diagonalen (v 2:a tillfället)

Beting
Räkna själv sidorna 51-52. Det som i
nte hinns på lektionen blir läxa till nästa gång.
7:1-2 och 7:3-4 har gjort detta fast genomgången kan gärna upprepas.

De har faktiskt gjort detta 2 gånger för vi behövde komma ikapp.

Fjärde lektionen: olika trianglar

Innehåll
Lugn räkning i boken i tio minuter.
Genomgång
*  vikelsumma i triangel
* Spetsvinkliga, rätvinkliga, trubbvinkliga, likbenta och liksidiga.

Det är sidorna 48-50 som gäller. Alla bör hinna med dessa sidor idag. Annars får ni räkna hemma.
7:1-2 och 7:3-4 har gjort detta.

Tredje lektionen; Vi börjar räkna i boken

Genomgång av hur man mäter vinklar

Att göra
Räkna sidorna 46-47. Den som inte hinner klart får göra det hemma.
7:1-2 har gjort detta


PS. Byt böcker med Albin, Alva oc hMoa så att deras böcker har rätt nummer. De ligger på hurtsen.

Andra lektionen: Vi går igenom målen och innehållet

Innehåll i dagens lektion
Dela ut räknehäften
7:1-2, 7:3-4

Genomgång: Geometri
*Introduktionen sid 44-45. *Målen i kortformat.

*Sammanfattningen sid 72-73. Bikupor.
7:1-2, 7:3-4


Första lektionen

Vi har gjort en diagnos i 7:1-2 och 7:3-4f.
Jag har delat ut böcker i 7:1-2och 7:3-4f.

Varför en blogg?

Jag kommer att skriva om mattelektionerna. Det kommer att finnas beskrivningar av vad vi gör och länkar till sådant ni kan ha nytta av. Läxor och inlämningsuppgifter också så klart. /Håkan

Välkommen till min nya blogg!


RSS 2.0