Lämpliga förberedelser för omprovet i geometri

Du kan förbereda dig genom att se till att du behärskar de begrepp som förekom i provet du missade. Provet finns att beskåda här.

Det är lämpligt att gå igenom teorirutorna i det gröna grundavsnittet i boken samt att  räkna några uppgifter för att träna.
Det är också bra att räkna blå kurs för att repetera.

Webbmatte.se kan vara ytterligare en källa till repetition.


Läxschema i matte åk 7

Detta läxschema anger vilken vecka läxan ska lämnas in.
Precis som i bokens kapitel finns det blå uppgifter som är lätta, gröna som är lite svårare och röda som är svårast. Du ska antingen göra de blå och gröna uppgifterna eller de gröna och röda. På så sätt kan man säga att läxan består av en lättareoch en svårare del. Du väljer vilke variant du vill göra. Om du är osäker - fråga Håkan. Alla ska göra den uppgift som kallas tian.

Läxan i boken är till måndagarna.

v 45: läxa 2
v 46: läxa 3
v 47: läxa 4
v 48: läxa 9
v 49: läxa 10
v 50: läxa 11

v 03: läxa 17
v 04: läxa 18
v 05: läxa 19
v 06: läxa 20
v 07: läxa 12
v 08: läxa 13
v 10: läxa  14
v 11: läxa  15
v 12: läxa 16
v 13: läxa 21
v 14: läxa 22
v 15: läxa 23
v 16: läxa 24

L 18 - tiosystemet

OBS! Nu börjar vi med kapitel 1.

Dagens innehåll
Placering i de nya grupperna.

Rättning av läxan.

Genomgång: En powerpoint om talsystemet

Räkna själva: Tiosystemet och Delbarhet, sid 8-9.

Läxa sid 8-9.
Läxa till nästa vecka: Läxa 2 till onsdag v 45.


Kommande lektioners innehåll
Kursplan
Avrundning och räknebegrepp, sidorna 10-11.
Decimaler, sid 12-13.
Tallinjen, sid 14-15.
Övning: Att rita tallinjer i powerpoint.
Multiplicera och dividera med 10, sid 16-17.
Enheter för längd, sid 18-20.
En laboration där vi mäter olika sakers längd i olika enheter.
Avrundning, sid21-22.
Arbeta tilsammans, sid 22-23.
Ezxtrauppgift: Huvudräkning.
Repetition av multiplikationstabellen med mult.se.
Diagnos och kluringar, sid  24-25.

Filmer om decimaltal mm
Building Yard Starters, 15 min
Shopping Mall Starters, 15 min
Scrapyard Starters, 15 min
Historien om 1, 60 min

L 17 - utdelning av dugga 2

Dagens innehåll
Påminnelse om läxan till torsdag/fredag.
Stapeldiagram.
Dela ut dugga 2. Den tas hem och visas upp för föräldrarna!
Omprovstiden är (preliminärt ) satt till onsdagen v 45 kl 15.20.
indelningi nya grupper.

Kommande lektioners innehåll
Kursplan
Tiosystemet och Delbarhet, sid 8-9.
Avrundning och räknebegrepp, sidorna 10-11.
Decimaler, sid 12-13.
Tallinjen, sid 14-15.
Övning: Att rita tallinjer i powerpoint.
Multiplicera och dividera med 10, sid 16-17.
Enheter för längd, sid 18-20.
En laboration där vi mäter olika sakers längd i olika enheter.
Avrundning, sid21-22.
Arbeta tilsammans, sid 22-23.
Ezxtrauppgift: Huvudräkning.
Repetition av multiplikationstabellen med mult.se.
Diagnos och kluringar, sid  24-25.

Filmer om decimaltal mm
Building Yard Starters, 15 min
Shopping Mall Starters, 15 min
Scrapyard Starters, 15 min
Historien om 1, 60 min

Hemstudieuppgift

Nu är det utvecklingssamtal och då får ni halvdagsledigt med hemstudieuppgifter. ni får alltså jobba hemma den tid som motsvarar er lektion.

Ni ska arbeta med en uppgift som tar cirka 45-60 minuter. Uppgiften finns på följande adress. Det är ett test från Kängurutävlingen. Ni skriver era svar i word, exempelvis 1:b, 2:a, 3:e osv till och med uppgift 21.

Denna uppgift gäller när det är utvecklingssamtal för 6:2 på torsdag.


L 15 - omkretslabb och duggagenomgång

Utdelning av bedömda laborationsrapporter.
Påminnelse att lämna in rapport på omkretslabben om man inte gjort det.
Genomgång av duggan
Läxa delas ut. Gör läxa 1 till (torsdag i v 43 nästa vecka för 7:3,4 och till fredag för 7:1,2). Det går att göra läxan i datan. Ni får inte göra läxan på lektionstid.
Räkna i boken

7:3:4 hsr gjort detta

7:1 och 7:2 har set en ppt m elever beskr av geometri.

Lektion 14 - Dugga 2

Dugga 2 om geometri blir lite svårare än den första duggan. Dels täcker den hela geometriområdet och dels fokuserar den begreppsförståelse.

När ni har gjort färdigt duggan lämnar ni in den och fortsätter arbeta i matteboken. Jobba tyst så att ni inte stör de som fortfarande gör duggan.

Lektion 13 - bedömningsmatris omkretslabb

Bedömningsmatrisen finns på papper.

labbar delas ut för bedömning

Tolfte lektionen - elevutvärdering inför utvecklingssamtalen.

Gör utvärderingen i pappersformat eller i Word. På denna plats finns en mapp för din klass där du sparar din fil. Mallen finns i mappen:

I:\nor\Elever och Lärare\Ma\Elevutvärderingar

7:1 och 7:2  har gjort detta fredag v 41. 7:3 o 7:4 tisd v 42

RSS 2.0