V51 - reflektion

Jag gjorde en omröstning om vilket område vi ska börja arbeta med nästa termin. Undersökningen gjordes i tre klasser.

Resultat
5 forts bråk

9 diagram

6 ekvationer

7 procent


V50 - Bråk

Intro
Du kommer att få resultat från diagnosen. Titta på den och bestäm vad du behöver öva på. Gå in på min bråksida och läs hur du kan öva på detta. Öva på så mycket du hinner och orkar!

Arbetssätt
Jag vill först av allt hjälpa de som är osäkra, bl a genom att räkna typiska uppgifter.
De som ligger bra till får klara sig själva.
De som har nått alla mål kommer att få extra stimulans.

Administrativt pyssel
insamling och avprickning av läxböcker
rättning av läxböcker
närvarokontroll

Övrigt
Flipchart på H: om bråk (och decimaltal)

Övningsblad med grafiska bråk. *Pdf. Plastas gärna in.

Problem: pythagoras lärjungar. (minnesstickan)

Kursplan

Kursplanen ser ut så här.

Filmer som eventuellt kommer att visas

Räkna med matematiken - Tians makt, 13 minuter
Fyra minute matte, 4 min
History of One, 60 min


V49 - Bråk = nytt avsnitt

Föregående avsnitt
Jag kommer att förbli sträng och ta datorerna om ni spelar spel eller liknade på lektionen.

Jag hade tänkt fortsätta från faktoriseringen till Eratosthenes såll men jag har en känsla av att ni är trötta på detta nu så vi spar det till åttan eller så. 

Som utlovat kommer det ett oförberett prov på området tal och räkning inom kort.

Administrativt pyssel
insamling och avprickning av läxböcker
rättning av läxböcker
närvarokontroll

Intro
Det komemr att bli en kort kurs om bråk. Den får pågå fram till jul.
Vi ser en powerpointöversikt om bråk för att fräscha upp minnet.
Därefter gör vi en kort diagnos för att se vad ni kan sen tidigare. Diagnosen bygger som vanligt på delmålen som gäller för kursen.

Sen läser vi en text om hur det funkar med alla dokument på wikiskola om matteålaneringen.
Titta på sidan som visar vad man ska jobba med.
Bråkplattor
Flipchart på H: om bråk (och decimaltal)

Övningsblad med grafiska bråk. *Pdf. Plastas gärna in.

Problem: pythagoras lärjungar. (minnesstickan)

Kursplan

Kursplanen ser ut så här.

Mål för denna vecka


Filmer som eventuellt kommer att visas

Räkna med matematiken - Tians makt, 13 minuter
Fyra minute matte, 4 min
History of One, 60 min


RSS 2.0