V23 - forts Drömresan

Ni kommer att ha vikarier på några lektioner eftersom jag åker in till stan på äventyr med sjurna. Fortsätt att räkna efter betinget. betingen finns här.

V22 - räkna i boken

Vi kommer inte att ha några speciella övningar som avviker från mönstret att räkna i boken.

Det är fortfarande många som kommer till lektionen utan att ha en fungerande penna med sig. Andra glömmer att ta med sig boken. Det är inte bra. Det blir onödigt stökigt när ni ska fråga efter penna osv.  

Det har förekommit några frågor om hur hjälpen ska gå till. Läs här hur det är tänkt så slipper vi diskutera det under lektionerna.

Det blir ett oförberett prov någon gång under v23 eller v24. man kunde i och för sig tänka sig andra former för utvärdering men jag tror det blir lagom med ett oförberett prov. Det gör att ni känner er motiverade att jobba på lektionerna. men ni behöver inte plugga på inför ytterligare ett prov så det blir lite skönare de sista veckorna.

V 21 prov och Drömresan

Om att få hjälp på lektionerna.

Betingen finns här.

V19 - beting och övningar

Betingen gör ni som vanligt.

Dessutom tillkommer de övningar som jag gör på lektionerna.

Denna vecka handlar det om en som är frivillig. Den kallas funktionsmaskinen.

Den andra övningen gör alla. Den heter pinnar och rutor eller något likande. Syftet är att ni ska träna er på att beskriva ett problem med hjälp av tal, ord, siffror, bilder och formler. Det är en multisensorisk övning. Det betyder att ni får använda alla sinnen (syn, hörsel och känsel åtminstone - ni ska inte äta pinnarna). Ni får möjlighet att lära på flera sätt, genom att se höra och göra.

Det jag hör glömmer jag, det jag ser minns jag, det jag gör kan jag.
Gammalt kinesiskt ordspråk.

V17 - Algebra

Nu jobbar ni med algebra.

7:2f och 7:4f får räkna sjäva tillsammans med Monica på onsdag eftermiddag

Här kan ni läsa om algebra och välja ett beting att arbeta efter.

lycka till!

V16 - repetition inför provet måndag v 17

Nu är det dags att börja repetera inför provet om ni inte redan gjort det. provet är på måndag i nästa vecka (v17). Det finns två saker ni kan repetera med hjälp av (förutom boken).


  • En diagnos i procent för år 7. Den består av G-uppgifter.
  • Ett gammalt prov  med både enklare och svårare uppgifter.

Lycka till!


V14 - procent och terminsplanering

Dags att börja plugga procent på allvar. Provet gårt av stapeln på måndagen i vecka 17.

Läxan denna vecka är att visa utförliga lösningar till problemet 42% av 250 kronor. Det går att lösa på minst fyra olika sätt. Visa gärna så många du kommer på. Läxan ska lämnas in, helst mejlas till mig.

Beting: Du bör lösa minst 20 uppgifter i boken denna vecka. Det mesta av detta får du göra hemma men en del hinner du på lektionen.

Hemuppgift till 7:1 under tisdagens utvecklingssamtal: Räkan uppgifter till ditt beting (se ovan).

v14 Procent
v15 Påsklov
v16 Procent
v17 Prov 
v18 Algebra och ekvationer
v19 Algebra och ekvationer
v20 Algebra och ekvationer
v21 Prov 
22 Drömresan
v23 Drömresan
v24 Avslutning

V12-13 - bedömningssamtal

Under det att jag håller bedömningssamtal kan ni andra arbeta med denna övning. Den finns i datorn eller på papper för den som vill.

Håkan VAB:ar

Skåpet i grupprummet innehåller ett kopieringspapperslock märkt procent. Där finns uppkopierade blad varav ett handlar om procent. Där är kvadrater och tringlar och man ska ta hälften och hälften igen....

Eleverna kan gärna börja (eller fortsätta) med de känguruuppgifter (Benjamin) som ligger på hurtsarna under tavlan. 

V11 - procent

V 13 på måndagen kommer vi att ha ett traditionellt prov. Det vet ni sedan tidigare. Jag vill bara påminna.

Jobba efter er egen planering. ni kommer att behöva jobba mycket hemma eftersom jag vill använda en stor del av lektionerna til lpraktiska aktiviteter.

Vi kommer att öva på gamla känguruprov. Det gör vi sista kvarten en del lektioner. Torsdagen den 19 mars ska vi deltaga i det årliga Kängurutestet.

OBS!
Temat om elevaktiva utvecklingssamtal som pågår vecka 12-13 blir mer omfattande än vad jag trodde. Därför kommer vi att få planera om litet. mer info kommer snart.

Känguru
Nästa vecka, torsdagen den 19 mars kl 13-14 ska vi delta i en lättsam tävling. Den heter Känguru och pågår samtidigt i många länder. Läs mer.


v10 - nu börjar vi med procent

Nu ska vi jobba med procent till och med vecka 12 när vi har prov. Vi börjar med att titta på en 15 min lång powerpoint som sammanfattar vad ni behöver kunna. Därefter får ni kika i boken och planera hur ni tänker lägga upp ert arbete. tänk på att avsätta tid för sådan aktiviteter som jag lägger in då och då.

wikiskola.se har blivit mer överskådlig. två klick och du är på denna sida som berättar vad vi kommer att jobba med. Fler förenklingar är på gång!

Några har inte lämnat inlämningsuppgiften i problemlösning från förrförra veckan. Gör det! Kom gärna på studietiden om du behöver hjälp.  


V8 - repetition av bråk

Några har inte lämnat inlämningsuppgiften i problemlösning från förra veckan. Gör det! Kom gärna på studietiden om du behöver hjälp.  

Vi har slutat med de fasta läxorna i boken. Lämna in läxhäftet så jag kan titta igenom det. Efter lovet blir det en annan typ av läxor.

Vi hade litet ont om tid när vi gjorde bråkavsnittet för Jul. Därför repeterar vi bråken under veckan före sportlovet. Efter lovet börjar vi med procent och då är det bra om bråkräkningen sitter.

Börja med att fundera över vad du behöver öva på. Skriv en plan för ditt arbete dessa tre lektioner (en vecka). Du kan titta på målen, eller i boken eller på ditt gamla prov för att få reda på vad du behöver öva på. Proven finns i en pärm - fråga Håkan.

Du kan jobba med uppgifter i boken. Men du kan också göra övningar som finns på wikiskola. Du hittar dem på denna sida. Du får själv kontrollera om du har gjort övningen tidigare. Spara gärna det du gör i din portfolio.

En av lektionerna kommer vi att ägna åt skrivövningar om bråk.

Mot slutet av veckan bör det komma en kort genomgång av problemlösningsuppgifterna...


Terminsplanering

En ungefärlig planering av resterande termin. Om ni har synpunkter tar vi upp det till diskussion. jag ill gärna höra vad ni anser om detta.

vecka och ämnesområde
v8   Repetition av bråk
v9   Sportlov
v10 Procent
v11 Procent
v12 Procent
v13 Prov
v14 Problemlösning
v15 Påsklov
v16 Algebra och ekvationer
v17 Algebra och ekvationer
v18 Algebra och ekvationer
v19 Prov
v20 Drömresan
v21 Drömresan
v22 Problemlösning
v23 Problemlösning
v24 Avslutning

Nyprov i statistik på måndag

Du som finns på listan nedan var inte med på statistikprovet. Du ska göra statistikprovet på omprovstiden (V8) på måndag kl 15.30-16.30.


7:1

Ingen

7:2

Frida

Petter

Simon W

7:3

Mathilda

7:4

Felix


V7 - problemlösning

Rätta svar till provet
Det finns inga rätta svar men det finns en bedömningsmall.  7:1 och 7:3 hittar den här och 7:2 och 7:4 hittar den här.

Titta på den och jämför med ditt eget prov så får du ett hum om hur duktig du var. Alla har klarat provet och många hade omdömet Bra.

Problemlösning
Ni ska lämna in snygga lösningar på tre problem. Sista dag för inlämningen är på fredag kl 23.59. Deadline är alltså vid midnatt fredagen den 13 februari.

Uppgifterna finns här.

Denna vecka samlar jag in läxböckerna för att tita igenom vad ni gjort.

RSS 2.0