Adresser till bloggar på Norrvikens skola

Just den är delen av bloggarna vid Norrvikens skola används inte men det finns en mängd andra bloggar för olika ämnen i årskurs sex respektive sju. Håll tillgodo!


Ämnesbloggar för år 6

http://norrviken.blogg.se/masex/ Matte i sexan

http://norrvikenanna.blogg.se/nosexan/  NO i sexan

http://norrviken.blogg.se/dataisexan/ Ikt i sexan

http://svenskasextva.blogg.se/     Sv  6.2

http://norrvikensenglish.blogg.se/enginsix English-in-six

http://norrvikens.blogg.se/svenska   Sv 6.1 & 6.3

http://norrvikens.blogg.se/francesix   Franska år 6

http://truedssons.blogg.se/espanolseis/ Spanska i sexan
Ämnesbloggar för år 7

http://norrviken.blogg.se/masju/ Matte i sjuan

http://norrviken.blogg.se/dataisjuan/ Ikt i sjuan

http://norrvikenanna.blogg.se/nosjuan/ NO i sjuan

http://svenskasju.blogg.se/         Sv för år 7

http://svenskasju.blogg.se/soisjuan    So för år 7

http://norrvikens.blogg.se/francesept Franska år 7

http://norrvikensenglish.blogg.se/enginseven  English-in-seven


Mentorsbloggar

http://norrvikenanna.blogg.se/sjutva/ Mentorsblogg för 7.2f

http://norrviken.blogg.se/sjufyra/ Mentorsblogg för 7.4f


Övrigt

http://norrvikenanna.blogg.se/note/ NO/Teknikfördjupning


RSS 2.0