V13 - klassråd

Idag är det fokus på att lyssna när andra pratar. Det är en demokratifråga. Alla har rätt att få prata utan att bli avbruten när man har fått ordet.

Så här ser dagens agenda ut:


Klassråd
Mötet öppnas av oscar
Val av ordförande:
   Oscar
Val av sekreterare:  Ludde
Föregående protokoll:  har gjort.
Håkan Informerar:
Nytt schema 

Elevrådet informerar: inget eftersom det inte finns något :[
Hur är läget i klassen? fantastiskt roligt. spännande, lite omgivande sådär tråkigt skit som vanligt. som vanligt. det har varit vackert, underbart, fantastiskt. det har varit korv. lennart. tråkigt. sämst. braa. nja det har varit rätt schönt o gött. det har varit okej. som vanligt. tråkigt. såhär då. törrt. 
Vad vill vi föra fram till elevrådet? varför får man inte ha mösse. HAN SKA DRIVA DEN, tycker ungefär 10vs Carl. men inte kepa. vi tar den. vi går framåt.
Övriga frågor: vaffö får man inte ha tuggummi? man får inte säger elevrådet. vi ska driva en namnimnsamling. inte nu.  Felix tycker att vi får sluta tidigare? Mackan säger att vi ska pressa håltimmar. avsluta mötet NU!

=)


ordförandesekreterare
Hanna BergmanHanna Bergman
Alva EgerbladhAlva Egerbladh
Carl Granemar Carl Granemar
Victor Grusell 
  
 Felix Hjortlinder
Moa JilleforsMoa Jillefors
Hanna KjellHanna Kjell
  
  
Mathias MarkusMathias Markus
Felicia OhlinFelicia Ohlin
Albin SegerAlbin Seger
 Oscar Viitanen

* Fika på mentorstiden
Mötet avslutas!


Tider för utvecklingssamtalen

Tider för utvecklingssamtal

Tisdagen den 31 mars

12.00-12.45 Ludvig         kommer

12.15-13.00 Albin            kommer

12.50-13.35 Felicia          kommer

13.05-13.50 vakant   för   Mathias

13.40-14.25 Rasmus      kommer

13.55-14.40 vakant för Markus

14.30-15.15 Hanna K      kommer

14.45-15.30 Moa

Torsdagen den 2 april

12.00-12.45 Felix              kommer

12.15-13.00 Oscar            kommer

12.50-13.35 Victor             kommer

13.05-13.50 Carl               kommer

13.40-14.25 Alva                kommer

Tisdagen den 21 april
08.00-08.45 Hanna B

08.15-09.00 Mathias

Ni är väl snälla och svarar per mejl eller talong så att jag vet att ni kommer.

v11 - klassråd

Idag är det fokus på att lyssna när andra pratar. Det är en demokratifråga. Alla har rätt att få prata utan att bli avbruten när man har fått ordet.

Så här ser dagens agenda ut:

Kommentar efter mötet:
Jag har märkt att klassrådet går fort. Vi behöver kanske fler punkter på dagordningen. Några punkter kan vara:
*Hur är läget i klassen?
*'vad vill vi föra fram till elevrådet?

Klassråd
Mötet öppnas
Val av ordförande:
   Ludde
Val av sekreterare:  Victor
Föregående protokoll: har gjort!
Håkan Informerar:

*^Ni slutar kl 14 idag
*Tisdag kl 18 infomöte för föräldrar
 *Provschema.
*V12 kommer omdömena i PODB att bli klara.
*V12-13 är det temavecka inför de elevledda utvecklingssamtalen J
*Torsdagen den 19 mars ska vi deltaga i det årliga Kängurutestet.
Elevrådet informerar: Det finns inget :(.
Övriga frågor: Det finns inga!
Mötet avslutas!


ordförandesekreterare
Hanna BergmanHanna Bergman
Alva EgerbladhAlva Egerbladh
Carl Granemar Carl Granemar
Victor Grusell 
  
 Felix Hjortlinder
Moa JilleforsMoa Jillefors
Hanna KjellHanna Kjell
  
  
Mathias MarkusMathias Markus
Felicia OhlinFelicia Ohlin
Albin SegerAlbin Seger
Oscar ViitanenOscar Viitanen


v10 - mentorstiden tisdagen

Vi ser andra halvan av U21112-01 Ramp : Skitsnack eller mobbning? - 28 min (del 1) .

Eller kanske en diskussion om elevinflytande?

Skolan ska sträva mot att varje elev "tar ett personligt ansvar för sina studier", och "successivt utövar ett allt större inflytande över sin utbildning" (Lpo 94, s 13).

vad kan ovanstående innebära i praktiken?

OBS!

De elever som valt curling måste samlas klockan 9:10 i A:3, för att hinna vara framme till kl.11.00 i curlinghallen. På informationslappen står det 9.45.

Hälsningar Elsa


De elever på högstadiet som ska bada samlas i bildsalen kl. 9.00. På informationen stod det i klassrum 4:a, där samlas mellenstadiet. De tar en buss tidigare (mellanst.). Eleverna ska ha med sig ett hänglås eller en 5-krona till skåpen!!


V10 - klassråd

Idag är det fokus på att bara prata när man fått ordet. Man får ordet av ordföranden.

Så här ser dagens agenda ut:

Klassråd
Mötet öppnas
Val av ordförande:
  Felix
Val av sekreterare: Markus
Föregående protokoll:
Håkan Informerar:
*Vinteridrottsdagen
 *Nya Steg
1. 4/3 on kl 18-19.30 familjekväll

2. 10/3 ti 8.10-9.20

3. 20/3 fr 11.40-12-50

4. 2/4 to 8.10-9.20

5. 23/4 to 14.00-15.10

6. 8/5 fr 8.10-9.20

7. 20/5 on 8.10-9.20
* Provschema.
Elevrådet informerar: Oscar har tagit upp frågan om att maten inte är så bra. hant og upp att eleverna borde få äta godis. Svaret var att de skulle tänka på det.
Övriga frågor
Mötet avslutas


ordförandesekreterare
Hanna BergmanHanna Bergman
Alva EgerbladhAlva Egerbladh
Carl Granemar Carl Granemar
Victor GrusellVictor Grusell
Ludvig Hartmanis 
 Felix Hjortlinder
Moa JilleforsMoa Jillefors
Hanna KjellHanna Kjell
  
  
Mathias MarkusMathias Markus
Felicia OhlinFelicia Ohlin
Albin SegerAlbin Seger
Oscar ViitanenOscar Viitanen


RSS 2.0