Fjärde övningen - om datorn

Vi ska bekanta oss med  datorn.
Det första vi gör är att läsa på FAQ:en.
Sedan gör vi några övningar för att bekanta oss med datorn.
6:1 och 6:3 har gjort detta.
6:2 har inte gjort det eftersom de flesta ville installera Mozilla.

RSS 2.0